Ντάλια

Ντάλια Η ντάλια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φυτά των κήπων. Κατάγεται από την Κεντρική Αμερική. Σημέρα υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες και υβρίδια. Το ύψος του φυτού ποικίλει από 40 εκατοστά έως 2 μέτρα, αναλόγως της ποικιλίας. Τα φύλλα της ντάλιας είναι μεγάλα, οδοντωτά και αντίθετα. Τα άνθη της ποικίλουν τόσο στην [...]